Festivali

Festivali Ndërkombëtar i Folklorit Burimor
„DUFLLA“
Fshati Rashçe – Saraj
Shkup, Maqedonia e Veriut
1, 2 dhe 3 Gusht 2019

Drejtor i Festivalit

 Këshilli Drejtues i Festivalit

 Kordinatore e Programit

 Këshilli Artistik i Festivalit

Po Karikohet…